MENU
Aula_close Layer 1
Parkskolens logo
Mobil menu

Principper

Principper udarbejdet af skolebestyrelsen

Dokumenter

Forretningsorden.pdf

Shape Created with Sketch.

Klassekasser.pdf

Shape Created with Sketch.

Lejrskoler.pdf

Shape Created with Sketch.

Mobilfri skole.pdf

Shape Created with Sketch.

Samarbejde med elevråd.pdf

Shape Created with Sketch.

Sponsorater.pdf

Shape Created with Sketch.

Trivselsråd.pdf

Shape Created with Sketch.

Vikartimer.pdf

Shape Created with Sketch.

Kostpolitik

Shape Created with Sketch.

Optagelse til International Linje_0.pdf

Shape Created with Sketch.

Parkskolens ordensreglement_0.pdf

Shape Created with Sketch.

Skole-hjem-samarbejde

Shape Created with Sketch.

Skolestart

Shape Created with Sketch.

Klassedannelse

Shape Created with Sketch.