MENU
Aula_close Layer 1
Parkskolens logo

Principper

Principper udarbejdet af skolebestyrelsen

Dokumenter

Forretningsorden.pdf

Shape Created with Sketch.

Klassedannelse.pdf

Shape Created with Sketch.

Klassekasser.pdf

Shape Created with Sketch.

Lejrskoler.pdf

Shape Created with Sketch.

Mobilfri skole.pdf

Shape Created with Sketch.

Samarbejde med elevråd.pdf

Shape Created with Sketch.

Skole-hjem-samarbejde.pdf

Shape Created with Sketch.

Skolestart.pdf

Shape Created with Sketch.

Sponsorater.pdf

Shape Created with Sketch.

Trivselsråd.pdf

Shape Created with Sketch.

Vikartimer.pdf

Shape Created with Sketch.

Optagelse til International Linje.pdf

Shape Created with Sketch.

Parkskolens ordensreglement.pdf

Shape Created with Sketch.

Kostpolitik

Shape Created with Sketch.