Informationsmøde om kommende 7. årgang på Parkskolen

Mandag den 24. februar 2020 klokken 18:30, afholdes der informationsmøde omkring kommende 7. årgang på Parkskolen

Om skolen

På Parkskolen rettes blikket ud over landets grænser ud fra troen på, at fremtiden vil betyde større samarbejde med det meste af verdenen. Der indgår derfor kendskab til andre kulturer i skolens undervisning og ved samarbejder konkret med skoler i andre lande.

Skolebestyrelsen

Find referater og information om skolebestyrelsen på Parkskolen.

Dit barns udvikling og trivsel

Trivsel er den ene af Parkskolens fire grundværdier, som foruden trivsel er kvalitet, kreativitet og internationalt perspektiv.