Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Parkskolens logo
Mobil menu

Dit barns udvikling og trivsel

Trivsel

Trivsel er den ene af Parkskolens fire grundværdier, som foruden trivsel er kvalitet, kreativitet og internationalt perspektiv. 

Trivsel for os er tryghed ved at være på skolen og følelsen af at være en værdsat del at et forpligtende, gensidigt fællesskab. Parkskolen har et ressourcecenter for elever med behov for ekstra støtte. Ressourcecenteret har skolehunden Vitus, som er med til at skabe tryghed hos eleverne.

Trivsel er et nøglebegreb for, at vi kan udvikle os til hele mennesker. På Parkskolen har vi hver dag fokus på trivsel. Det pædagogiske personale møder børn i en anerkendende atmosfære. Der er retningslinjer for forventet adfærd i klasserummet samt i frirummet og fokus på at udvikle eleverne fagligt og socialt. Disse retningslinjer er formuleret i De seks vigtige brikker, der systematiserer den fælles trivselsindsats på Parkskolen. Der er etableret et ressourcecenter med et personale med kompetencer inden for adfærd, kontakt og trivsel (AKT) til at bistå med råd og vejledning i svære situationer samt i at forebygge mistrivsel. Skolen markerer den årlige nationaldag for Trivsel den første fredag i marts. Skolen afvikler årligt trivselsundersøgelser i hver klasse med efterfølgende opfølgning. Der afholdes årligt AKT-konferencer i alle klasser, hvor der tages hånd om bekymringselever. Skolen har ugentlige møder med eksterne samarbejdspartnere for at understøtte trivsel.

Dokumenter

4P.pdf

Shape Created with Sketch.

De seks vigtige brikker - Parkskolen.pdf

Shape Created with Sketch.