Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Parkskolens logo
Mobil menu

Førskole

Førskolegruppe: (1. maj – 1. aug.)

Hvert år den 1. maj starter de kommende børnehaveklassebørn i førskole på Parkskolen. Børnene vil have deres stamlokaler i Ønskeøen.

De kommende førskolebørn fra Bulderby bliver hvert år samlet fra den 1. august i en storbørnsgruppe i Bulderby. Her har de deres egne lokalefaciliteter, og de pædagoger som er tilknyttet storbørnsgruppen, følger også med dem over i førskolen, når de skal starte der.

Storbørnsgruppen har tilknytning til børnehaveklasselederne i året før de starter i børnehaveklasse. Dette foregår i et samarbejde mellem storbørnsgruppens pædagoger og børnehaveklasselederne. Der arbejders med den tidlige læseindlæring (se afsnittet omkring ”Tidlig læseindlæring”)

Forud for opstart i førskolen er der et forældremøde i februar, hvor I vil blive orienteret omkring førskolen.