Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Parkskolens logo
Mobil menu

Praktikskole for læreruddannelsen

Praktikant på Parkskolen

På Parkskolen kan man afvikle praktik på praktikniveau 1, praktikniveau 2 og praktikniveau 3. Parkskolen er en stor og rummelig byskole i bevægelse med bhk. - 9. kl., i alt 23 klasser. Skolen har ca. 50 ansatte.

Skolen er tosporet til og med 6. klasse, tre- til firesporet fra og med 7. klasse. Fra 7. – 9. kl. har vi en international linje.

Vi har mange samarbejdspartnere, ligesom vi indgår i relationer med mange organisationspartnere. Medarbejderne på skolen er engagerede, omstillingsparate og fleksible. Parkskolen er udviklingsorienteret med mange forskelligartede indsatsområder. Skolen bygger på en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og forskellighed. På Parkskolen arbejder vi med udgangspunkt i vores værdier; kvalitet, kreativitet, trivsel og internationalt perspektiv. Skolens vægter det faglige meget højt. Alle elever skal udfordres på deres eget niveau.

Ligesom på de resterende skoler i Struer Kommune, har alle elever på Parkskolen en PC. Der findes interaktive tavler i alle klasselokaler. Parkskolen har et ressourcecenter bestående af støttecenter, dansk som 2. sprog og AKT. Læringscentret består af bibliotekarer, IT – og læsevejleder. Læringscentret står for samlingerne for såvel bøger som it- baserede undervisningsmidler.

Skolelederen har det helt overordnede ansvar for praktikken på skolen. På Parkskolen er den praktikansvarlige mellemleder René Stefansen. Han varetager samarbejdet med læreruddannelsen og har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik og efterfølgende ophold på praktikskolen.

Dokumenter

Velkommen til praktik på Parkskolen 2022

Shape Created with Sketch.